✓ Oprogramowanie jako usługa (SaaS)

 • Efektywna usługa w chmurze
 • Zoptymalizowana dla wszystkich typów urządzeń
 • Obsługuje język polski
 • Bez początkowej inwestycji
 • Bez dodatkowej infrastruktury IT
 • Wdrożenie w 1,5 miesiąca
100% dokładne sell in dane dotyczące sprzedaży Pełna historia relacji z lekarzami i aptekami Praca w terenie oparta na danych

✓ Out of the box

 1. Ewidencja i planowanie wizyt (na żywo, wirtualnie)
 2. Raport aktywności (marketing, detailing, merchandising)
 3. Konsolidacja danych sprzedażowych (sell in, sell out, konkurencja)
 4. Ujednolicone składanie wniosków (dla hurtowników)
 5. Targety (opakowania, obrót)
 6. Kompleksowy i dynamiczny management terytorialny
 7. Zarządzanie danymi dotyczącymi lekarzy, aptek, sieci aptecznych, zakładów opieki zdrowotnej
 8. Segmentacja według potencjału, zaangażowania, lojalności, satysfakcji (jednoczynnikowa lub wieloczynnikowa)
 9. Raporty analityczne (ogólne, zagregowane, korelacyjne, trendy)
 10. Dashboardy kontekstowe (kluczowe wskaźniki - KPI, formuły, prognozy)

Zaufani długoterminowi klienci

Opinie użytkowników

Wsparcie i NPS®

Opinie naszych klientów potwierdzają niezwykle wysoki poziom naszego wsparcia, zapewniającego terminową i skuteczną komunikację z naszym zespołem.

Przedstawiciele i managerowie uważają nas za integralną część swojego zespołu, dostępną zawsze, gdy jest to potrzebne.

Rep2b® Pharma CRM Net Promoter Score®: 60.85

Wartość

O firmie

Usprawnione procesy biznesowe: Wszystkie podstawowe procesy biznesowe są połączone w jedną platformę.

Zdrowsze relacje: Buduj i utrzymuj długoterminowe, owocne relacje z lekarzami i farmaceutami.

Pełny dostęp do historii: Posiadaj całą historię relacji między przedstawicielami a pracownikami służby zdrowia.

Identyfikacja kluczowych klientów: Łatwo zidentyfikuj i nadaj priorytet kluczowym lekarzom i aptekom dla strategicznego wzrostu.

Nowoczesny i przyjazny dla użytkownika: Używaj nowoczesnego, preferowanego przez użytkowników narzędzia do codziennych operacji.

Dla managerów

Szybka reakcja na dynamikę rynku: Zmiany w organizacji oraz zmiany rynkowe są łatwo i natychmiast wprowadzane do usługi.

Jednoczesne strategie: Prowadź wiele strategii marketingowych jednocześnie dla uzyskania maksymalnego efektu.

Konsolidacja danych sprzedażowych: Bezproblemowo zbieraj i łącz dane dotyczące sprzedaży z różnych źródeł, w tym dane dotyczące sell in, sell out oraz konkurencyjnych sprzedaży, aby kompleksowo analizować swoje wyniki na rynku.

Dla przedstawicieli

Szybkie raportowanie: Wprowadzaj wizytę u lekarza lub w aptece w mniej niż 2 minuty, gwarantując maksymalną dokładność.

Uproszczone wprowadzanie: Zredukuj do minimum ręczne wprowadzanie tekstu za pomocą intuicyjnego, rozwijanego menu.

Szczegółowe raportowanie: Rejestruj dane dotyczące działań związanych z detailingiem i merchandisingiem bardzo szczegółowo.

Ujednolicone zamówienia: Składaj zamówienia dla aptek w ujednolicony sposób dla różnych hurtowników.

Realizacja targetów: Uzyskaj dostęp do podstawowych danych dotyczących sprzedaży i osiągniętych wyników.

Analityka

Analiza danych i zamówień

Korzystaj z nieograniczonej liczby linków dynamicznych, w tym ogólnych, zagregowanych, trendów i korelacji.

Popraw prezentację danych dzięki interaktywnym i przejrzystym wykresom.

Łatwo zarządzaj danymi analitycznymi za pomocą narzędzi do eksportowania, kopiowania, sortowania i filtrowania.

Intuicyjne dashboardy i kluczowe wskaźniki KPI(s)

Skorzystaj z dostępu w czasie rzeczywistym do zestawu analiz powiązanych kontekstowo, prezentowanych w fachowy sposób za pomocą interaktywnych wykresów i tabel.

Łącz i porównuj różne rodzaje analiz i danych w jednym miejscu wraz z niezbędnymi dla siebie kluczowymi wskaźnikami.

Rep2b Pharma CRM Analityka

Wizyty

Raport z wizyt

Interfejs ewidencji wizyt usprawnia pracę przedstawicieli, umożliwiając im szybką, dokładną i bardzo szczegółową ewidencję.

Dzięki automatycznemu wypełnianiu danych i rozwijanemu menu przedstawiciele prowadzą ewidencję z łatwością.

Podstawowe dane dotyczące wizyty są wypełniane automatycznie, w tym imię i nazwisko lekarza lub nazwa apteki, terytorium, adres, placówka medyczna, sieć i inne.

Przedstawiciele wypełniają jedynie istotne, specyficzne dla danej wizyty informacje:

 • Produkty i ich priorytet.
 • Omawiane tematy, propozycje i zaproszenia wraz z reakcją lekarza lub farmaceuty.
 • Pozostawione próbki, materiały marketingowe, pomoce i inne.
 • Ilościowe i jakościowe dane dotyczące działalności detailingu i merchandisingu, w tym załączanie zdjęć.
 • Rodzaj wizyty (na żywo lub online).
 • Informacje o wspólnych wizytach.
 • Uwagi przedstawiciela.

Planowanie wizyt

Firma dostosowuje strategie zespołu medycznego i handlowego, stosując różne podejścia do "planowania wizyt" oferowane w serwisie:

Ogólne "Planowanie wizyt": Przedstawiciele wskazują całkowitą liczbę zaplanowanych w niedalekiej przyszłości wizyt (przykład: tydzień, miesiąc) poprzez wybór dnia i placówki medycznej lub dnia i jednostki terytorialnej.

"Planowanie wizyt" na podstawie częstotliwości: Przedstawiciele mogą planować wizyty na dłuższy przedział czasowy (na przykład: miesiąc, kwartał), wskazując jedynie częstotliwość, z jaką będą odwiedzać lekarzy i apteki w oparciu o ich potencjał lub poziom zaangażowania.

Szczegółowe "planowanie wizyt": Takie podejście pozwala przedstawicielom zaplanować dzień po dniu krótki przedział czasowy (na przykład: tydzień) poprzez wskazanie konkretnych lekarzy i aptek, które zamierzają odwiedzić.

Rep2b Pharma CRM Wizyty

Sprzedaże

Dane dotyczące sprzedaży

Automatycznie konsoliduj dane dotyczące sprzedaży, które regularnie otrzymujesz od hurtowników, sieci aptek, magazynów wewnętrznych i z innych źródeł.

Automatyczna konsolidacja oszczędza mnóstwo czasu managerom i analitykom danych, gwarantując, że dane sprzedaży są w 100% dokładne i natychmiast stają się dostępne dla wszystkich użytkowników.

Zarządzaj różnymi typami danych sprzedaży, w tym Sell In, Sell Out, rabatami, zniżkami handlowymi oraz informacjami o konkurencji.

Managerowie i przedstawiciele łatwo śledzą swoje wyniki, uzyskując ustrukturyzowane informacje o sprzedanych opakowaniach i zrealizowanych obrotach w swoich regionach, według aptek, sieci aptek, jednostek terytorialnych i innych kryteriów.

Targety

Ustal cele dotyczące liczby sprzedanych opakowań i zrealizowanego obrotu.

Łatwo ustawiaj cele krótko - i długoterminowe, których osiągnięcie jest automatycznie obliczane przez usługę, gdy dostępne są dane dotyczące sprzedaży.

Ustawiaj cele na różnych poziomach według przedstawicieli, terytoriów i aptek, aby dostosować swoje konkretne strategie.

Zamówienia

Ujednolicone zamówienia: W sposób łatwy i zunifikowany wysyłaj zamówienia dla aptek, dzięki integracji z hurtowniami, sieciami aptecznymi i magazynami wewnętrznymi.

Rabaty i zniżki oparte na zasadach: Prowadź zamówienia z regułami rabatów i zniżek, eliminując błędy i podnosząc dokładność.

Szablony zamówień: Zoptymalizuj wysyłanie dużych zamówień za pomocą wcześniej stworzonych szablonów.

Targetowanie lekarzy i aptek

Ocena całkowitego potencjału

Targetuj lekarzy i apteki na podstawie ich ogólnego potencjału i zdolności firmy do jego internalizacji.

Zdefiniuj określone kategorie klasyfikacji, umożliwiając przedstawicielom i managerom identyfikację i nadanie priorytetu celom o wysokim ogólnym potencjale.

Skieruj wysiłki przedstawicieli detailingu i sprzedaży na cele o wysokim potencjale i zaangażowaniu. To strategiczne podejście zapewnia wysoką częstotliwość wizyt u tych lekarzy i aptek.

Segmentacja jednoczynnikowa i wieloczynnikowa

Targetuj lekarzy i apteki za pomocą jednej kategorii jakościowej dla ogólnego potencjału (na przykład A, B, C, D) lub wielu kategorii, które odzwierciedlają poziom zaangażowania, wielkość praktyki, lojalność, satysfakcję i inne.

Ponownie kieruj lekarzy i apteki okresowo lub natychmiast, gdy zmieniają się ich postawy wobec firmy i jej produktów.

Rep2b Pharma CRM Targetowanie lekarzy i aptek

Portfolio produktów

Handlowe (Generyczne) nazwy i SKU(s)

Rola portfolio produktów firmy jest kluczowa dla skutecznego zarządzania i analizowania danych dotyczących sprzedaży, zamówień oraz ogólnie wizyt.

Zoptymalizuj raportowanie wizyt, detailingu i merchandisingu, grupując jednostki SKU (Stock-keeping units) firmy w nazwach handlowych.

Łatwo analizuj sprzedane opakowania i zrealizowane obroty według nazw handlowych, SKU lub grup SKU oraz na różnych poziomach, w tym według terytoriów, jednostek terytorialnych, aptek, sieci aptek, przedstawicieli i innych.

Rabaty i zniżki handlowe

Zarządzaj rabatami (naturalnymi, nominalnymi) i zniżkami handlowymi, umożliwiając przedstawicielom korzystanie z nich przy składaniu zamówień hurtownikom lub rozliczaniu działalności.

Zdefiniuj unikalny zestaw własnych reguł, tworząc globalne ramy składania zamówień, minimalizując ryzyko błędu ludzkiego.

Materiały marketingowe

Usprawniaj strategie marketingowe, skutecznie zarządzając próbkami, materiałami promocyjnymi, pomocami i prezentami.

Zarządzaj materiałami marketingowymi według kampanii, zapewniając przedstawicielom dostęp do najbardziej odpowiednich i aktualnych zasobów.

Inne zalety i możliwości

WYSOKI POZIOM ABSTRAKCJI

Większość podstawowych obiektów w usłudze jest abstrakcyjna, a firmy definiują je zgodnie ze swoimi konkretnymi potrzebami, łatwiej dostosowując swoje procesy biznesowe.

Kilka przykładów:

"Konto" może dotyczyć zarówno lekarza, jak i apteki. W prawdziwym życiu nie można ich traktować w ten sam sposób, ale z biznesowego punktu widzenia jest to konieczne i całkowicie możliwe w serwisie.

"Organizacja" może być jednocześnie placówką medyczną powiązaną z kontami lekarzy, którzy w niej pracują, lub "sieć apteczna" powiązana z kontami apetycznymi stanowiącymi jej część.

"Sprzedaż" może jednocześnie prezentować różne dane związane ze sprzedażą, takie jak Sell In, rabaty, zniżki handlowe, konkurencyjne i inne. Łącz i porównuj dane dotyczące sprzedaży, przekształcając je w potężne narzędzie analityczne do świadomego podejmowania decyzji.

Dystrybuowanie wysiłkiem

Firmy farmaceutyczne dynamicznie projektują i zarządzają terytoriami przedstawicieli w zależności od wielkości zespołów terenowych i włożonego wysiłku.

Lekarze i apteki mogą być przydzielani i redystrybuowani do jednostek terytorialnych według położenia geograficznego, stosunku do portfolio, kluczowych klientów i wszelkich innych ważnych kryteriów.

Całkowicie oparty na sieci

Przedstawiciele i managerowie korzystają z usługi w dowolnym miejscu, czasie i na dowolnych urządzeniach z dostępem do Internetu (smartfony, tablety, laptopy, komputery stacjonarne).

Usługa jest dostępna za pośrednictwem przeglądarki internetowej i nie wymaga przeprowadzania okresowych aktualizacji urządzeń. Przedstawiciele i managerowie zawsze mają dostęp do najnowszej wersji.

RODO

Dane osobowe i prawa osób, których dane dotyczą, takie jak prawo do zmiany, prawo dostępu (w tym historia zmian), prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) są w pełni zarządzane w serwisie.

Bezpieczeństwo

Podstawą naszej usługi jest przestrzeganie najwyższych standardów pisania kodu oprogramowania, tworzenie bezpiecznego i izolowanego środowiska.

Utrzymujemy ekosystem wolny od plików cookie i niezależny od zewnętrznych bibliotek, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo danych.

Cennik

Model cenowy jest dostosowany do Twoich potrzeb, w oparciu o liczbę użytkowników i preferowany okres subskrypcji (roczny, sześciomiesięczny lub kwartalny).

Przeznaczamy 10% zysku netto dla osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i potrzebujących.

Zamów demonstracyjną
wirtualną prezentację

E-mail
support@rep2b.com
Telefon
+359 89 435 85 00
Siedziba główna
Unia Europejska, 1421 Sofia, Bułgaria
Lozenets, ul. Krum Popov 73