Rep2b.com CRM

ЕКСПЕРТЕН БИЗНЕС ИНСТРУМЕНТ

за мениджъри, медицински и търговски представители във фармацевтични компании, които налагат чрез представители лекарства, ОТС, хранителни добавки и козметика

 • Лекари
 • Аптеки
 • Вериги
 • Здравни заведения
Посещения
(планиране, отчет)
продажби
(автоматична консолидация)
 • Стинг, Фьоникс, Софарма ..
 • Sell in, sell out, конкуренти
 • Продадени опаковки
 • Проследяване на обороти и цели
 • Маркетинг
 • Мърчъндайзинг
 • Продукти и мостри
 • Потенциал и ангажираност
Активности
и
Таргетиране
Поръчки
(към търговците на едро)
 • B2B Интеграция
 • Рабати и отстъпки
 • Предварителни правила
 • Унифицирани заявки

Ключови Предимства

 • Всички бизнес процеси са на едно място
  Планиране и отчитане на посещения и активности, пускане на заявки, продажби, анализиране, класификация и оценка на лекари и аптеки по няколко фактора (потенциал, ангажираност и други).
 • Автоматична консолидация на sell in продажбите и разпределение по аптеки, територии, продукти (100% без изкривяване)
  Данните за продажби от търговците на едро (Стинг, Фьоникс, Фармнет, Софарма, Фаркол, Велеви) се обединяват автоматично по обекти при вкарване в услугата. Спестява се едноседмична работа на служител (по данни на клиенти), всеки месец.
 • Представителите следят оперативно постигнатите си резултати
  Продажбите на техните продукти, разпределени по територии и аптеки.
 • Данните са структурирани и налични за анализ
  Моделът на данните позволява на представителите да избират (селектират) информацията, която попълват, а не да я пишат като свободен текст.
 • Управление на лекари и аптеки от едно място

Планиране и отчитане

 • Представителят отчита посещение за по-малко от 2 минути
 • Високо ниво на грануларност в отчитането на посещения при лекари и аптеки
  ✓ Тежест (приоритет) на продукта
  ✓ Презентация на продукти
  ✓ Отправяне на маркетингови послания (теми, предложения, покани) и съответната реакция на лекаря (контакта в аптеката)
  ✓ Оставяне на мостри, маркетингови и други материали
  ✓ Регистриране на активности в аптеки (merchandising)
  ✓ Заявки, поръчки или други активности с продукти и пакети продукти (натурал рабати, номинал рабати, флекси пакети)
  ✓ Съвместни посещения (с мениджър)
 • Общ план (представител)
  Планиране на брой посещения за даден период по дни, лекари и аптеки, организации и територии. Честота на посещенията по потенциал и ангажираност.
 • Планиране и отчитане на посещения и активности (маркетингови и мърчандайзинг) при лекари и в аптеки
 • Планиране на общ брой посещения (представител) за период по дни, лекари и аптеки, организации и територии. Честота на посещенията по потенциал и ангажираност.
 • Консолидирани продажби по обекти, територии и продукти

Аналитика

 • Справки
  В услугата се създават всякакви справки за лекари, здравни заведения, аптеки, вериги, продажби, посещения, активности по време на посещения, потенциали. Справките могат да се филтрират, групират и агрегират (суми, брой, средни стойности, минимум и максимум).
 • Корелации
  Съпоставят се случайни величини (пример: продажби с брой посещения при лекари, активности с продажби и други). Мениджърите и представителите получават инструмент, чрез който да намират зависимости между активностите (маркетингови и търговски) и резултатите (продажбите).
 • Тренд
  Данните в справките се показват във вид удобен за съпоставяне по периоди (седмица, месец, полугодие, тримесечие, година или друг).
 • Визуализация
  ✓ Графики
  ✓ Таблици
  ✓ Файлове за download
  ✓ Експорт към електронни таблици (Excel, Open Office Calc)
 • Справки за посещения, продажби и активности (общи, агрегатни, корелационни, трендови)
 • Справки за посещения, продажби и активности (общи, агрегатни, корелационни, трендови)
 • Групиране и филтриране на справките по критерии, включително:
✓ Вериги
✓ Здравни заведения
✓ Търговци на едро
✓ Населени места
✓ Региони
✓ Продукти
✓ Активности
✓ Отдели
✓ Представители
✓ Специалности
✓ Потенциал
✓ Периоди
   … и други
 • Улеснен достъп до посещения и събития през календар
 • Адаптивният интерфейс позволява работа с услугата на всички устройства: таблет, лаптоп, десктоп, телефон

Други Предимства

 • Без първоначална инвестиция
  Услугата е облачна и спестява всички разходи за технологични ресурси (оборудване, хостинг, персонал).
 • Адаптивна към организационни и пазарни промени
  Услугата поддържа комплексни организационни структури и териториално разпределение (географски, продуктово, микс), които могат по всяко време да се променят (промени в броя на представителите и ролята на мениджърите, преразпределение на районите).
 • Намалява опасността компанията да стане заложник на прякото взаимоотношение между представител и клиент
  Цялата информация е налична и достъпна.
 • Управление на лични данни (GDPR)
  Подписване на съгласие директно върху устройството на представителя. Преглед, експорт, исторически промени и анонимизация.
 • Довериха ни се:


Цена

 • Цена на потребител / на месец
 • Цената включва:
  ✓ Достъп до пълната функционалност на услугата, включително всички бъдещи актуализации и подобрения
  ✓ Пълна поддръжка, включително консултации и настройки
  ✓ Неограничен брой потребители с управляеми права за достъп
  ✓ Консултация за начален импорт на комплексни данни
  ✓ Начален импорт и миграция на комплексни данни
  ✓ Обучение на използващите услугата лица
  ✓ Начално настройване на услугата, включително потребители и справки
  ✓ Политики за конфиденциалност и достъп до данните
  ✓ Мониторинг и ежедневен архив на данните
 • Цената се формира от броя потребители и начина на плащане (тримесечие, полугодие, година)

КонтактиУеб Системи ЕООД
www.websystems.bg

Фарма експертен бизнес инструмент Rep2b
www.rep2b.com

София 1421
ул. Крум Попов 73
089 435 85 00
support@rep2b.com

Виктор Проданов
Управител

088 943 87 92
victor.prodanov@websystems.bg